Expositie Bricklane Gallery in Londen

Terugkerende thema’s als Vertragen, Vereenvoudigen en Advice from a Tree vormen ook de basis voor het veelluik (15? 16?) waar Lonny momenteel aan werkt voor een expositie bij Bricklane Gallery in London. Wordt vervolgd...

Recurring themes such as Slowing down, Simplifying and Advice from a Tree also form the basis for the polyptych (15? 16?) That Lonny is currently working on for an exhibition at Bricklane Gallery in London. To be continued...


Expo 2018 Blue Coded: vertragen en vereenvoudigen

Zoetermeerse gastheer Blue Coded in gebouw Brinkhage gaf tot augustus 2018 ruimte aan schilderijen met als thema eenvoud, vereenvoudigen, vertraging; vervlogen wijsheden die weer in opkomst lijken te zijn. Als partner in IT-uitdagingen en softwareoplossingen staan deze innovators ook voor easy going en laagdrempelig. En voor niet voor de hand liggende oplossingen... hetgeen de inspiratie werd voor “the finishing touch” van het zesluik Advice from a Tree.

Host Blue Coded (formerly P-Pro's) is a partner in IT challenges and software solutions. A fast world, one would think. Nevertheless, these innovators strive for easy going and a low threshold. And for the non-obvious solutions ... and there was the inspiration for the six-part Advice from a Tree. The other paintings also have an undertone of simplicity, suspension and bygone wisdoms. Do they contrast with the complex matter of these Zoetermeer IT entrepreneurs? Or is it the silence and the "come on in" that are necessary for the innovative solutions they offer their customers ...


Zomerexpositie 2017 stond vooral in teken dierenriem

De expositie bij Kapsalon Wilco van Smoorenburg in Rijswijk blikte terug met bestaand werk, maar ook vooruit met de eerste zes kleurrijke doeken van de dierenriemtekens. In alle geëxposeerde werken zijn "hidden messages" verwerkt, die in relatie staan tot de sterrenbeelden en hun eigenschappen. Dit geeft een persoonlijk karakter aan de schilderijen en maakt ze bij uitstek geschikt om cadeau te doen. Bij opdrachten is er alle ruimte voor eigen wensen, zoals formaat, kleuren en toevoeging van materialen, knipsels, maar ook foto's. 
Kapsalon Wilco van Smoorenburg

The exhibition at Hair salon Wilco van Smoorenburg in Rijswijk looked back with existing work, but also ahead with the first six colourful canvases of the zodiac signs. In all exhibited works, "hidden messages" are processed, which are related to the constellations and their properties. This gives a personal character to the paintings and makes them ideal for gift giving. With assignments there is plenty of room for your own wishes, such as size, colours and addition of materials, clippings, but also photos.


Najaarsexpositie 2016 in Blauwe Tram goed bezocht

Met als thema "Three of a kind" exposeerde de vaste kern van het Aetelier -  Liesbeth Hogervorst, Ria Smit en ik - in wijkcentrum De Blauwe Tram in Leidschendam. Daar was in verschillende zalen in september en oktober 2016 een selectie van ons werk te zien. 
De feestelijke opening werd gedaan door beeldend kunstenaar Jos van den Berg op 4 september.
Bekijk en lees hier meer over de expositie en de kunstenaars.

With the theme "Three of a kind" the permanent core of the Aetelier - Liesbeth Hogervorst, Ria Smit and I - exhibited in district center De Blauwe Tram in Leidschendam. There was a selection of our work in various halls throughout September and October 2016.
The festive opening was done by visual artist Jos van den Berg on 4 September 2016.

Thematische exposities

Voor een eerste expositie "KAPwerk VAKwerk KUNSTwerk" bij Kapsalon Wilco van Smoorenburg aan de Kerklaan in Rijswijk zijn zes op kapsels geïnspireerde doeken in diverse formaten gemaakt, alle acryl.

Kleine doekjes, uitvoerbaar als cadeautje bij geboorten, verjaardagen en jubilea, waren te zien in het knusse winkeltje "Taart van Aalt" aan de Wassenaarse Lange Kerkdam.

Bekijk deze thematische doeken

For a first exhibition "KAPwerk VAKwerk KUNSTwerk" at Hair salon Wilco van Smoorenburg at Kerklaan in Rijswijk, six styles inspired by hairstyles were made in various sizes, all acrylics.

Small canvases, which can be used as gifts for births and anniversaries, were on display in the cozy little shop "Taart van Aalt" at the Wassenaarse Lange Kerkdam.