My way

Van grote doeken en volle potten verf word ik gretig… Doodeng natuurlijk om zomaar aan de slag te gaan als zo’n blank doek je aanstaart. Dan heb ik gezonde plankenkoorts. Ideeën overigens genoeg, vooral in overvloed ‘s nachts om me uit m’n slaap te houden. Van eerst iets opzetten met houtskool ben ik niet. Eigenlijk vind ik dat flauw of zoiets? Met lef in één keer het diepe in… en dan maar kijken wat er boven water komt. En of dat eventueel nog te redden valt als het fout gaat…

Grote lijnen, stevige vlakken, rust, eenvoud. Met vaak een simpel figuur in de robuuste voorstelling. Soms lijkt het of de achtergronden en omgeving belangrijker zijn dan die figuur zelf. Ik ben niet zo van de nuance. Meer van lef, duidelijkheid en uitbundig tekeer gaan met messen, rollers, grote kwasten, zand, steentjes of wat er verder aan inspirerends voor handen is. Veel en dikke lagen, knipsels, kreten, hidden messages die ik grote wijsheden vind.

Het is klaar als ik het zelf zou willen ophangen. Dat is mijn enige criterium ;)

I am eagerly turning into large canvases and full pots of paint ... Just dare to get started just like that when a blank canvas stings at you. Then I have healthy stage fright. Ideas enough, especially in abundance at night to keep me out of my sleep. I am not the first to set up something with charcoal. Actually, I think that is bland or something? With guts in one go into the deep ... and then just see what comes up. And whether that can be saved if it goes wrong ...

Large lines, solid surfaces, peace, simplicity. With often a simple figure in the robust performance. Sometimes it seems that the backgrounds and surroundings are more important than the figure itself. I do not like the nuance. More of guts, clarity and exuberant rage with knives, rollers, big brushes, sand, stones or whatever else is inspiring for hands. Lots and thick layers, clippings, cries, hidden messages that I find great wisdom.

It is ready if I would like to hang it myself. That is my only criterion ;)


Personal Paintings

Me inleven in personen en hun wensen, ik vind het altijd een voorrecht en heerlijk om in opdracht te werken.

- Een liefhebber en eigenaar van harddravers liet zijn winnaar op doek vereeuwigen.
- Diana Ross, het idool van de jubilaris staat centraal op dit persoonlijk kunstwerkje.
- Voor haar 50e verjaardag kreeg een ballerina dit schilderij cadeau: zijzelf in een pas de deux.
- Deze trouwe en dierbare viervoeter was een verjaardagscadeau.

De schilderijen uit de Sterrenbeelden-serie zijn ook voorzien van 'hidden messages'. Kleine persoonlijke verrassinkjes die van toepassing zijn op de ontvanger. De verschillende tekens van de dierenriem hebben hun betreffende element als basis. Zo zijn Stier, Maagd en Steenbok de aardetekens en vallen Ram, Leeuw en Boogschutter onder de vuurtekens. Tot de watertekens behoren Kreeft, Schorpioen en Vissen. Tweelingen, Weegschaal en Waterman zijn de luchttekens.