Personal Paintings

“Make it like a memory…” die foto’s uit de schoenendoos. Of dat ene, speciale plaatje dat geschoten is tijdens die indrukwekkende reis. Ieders leven heeft gelukkig hoogtepunten die de moeite waard zijn om te integreren in een zeer persoonlijk schilderij. Ook uniek om cadeau te doen bij speciale gelegenheden. Of als u een blijvende herinnering wilt nalaten aan uw dierbaren. Kunst cadeau is een uniek cadeau.

"Make it like a memory ..." those pictures from the attic. Or that one, special picture that was shot during that impressive journey. Fortunately every life has highlights that are worthwhile integrating into a very personal painting. As a present on special occasions, or if you want to leave a lasting memory to your loved ones. An art gift that recalls that precious moment, special year, anniversary, birth or other highlight or theme from someone's life. 

Persoonlijke schilderijen met een 'hidden message'

Ik houd van grote lijnen en stevige vlakken en zoek dan ergens de nuance op. Met toevoeging van materialen en knipsels verwerk ik persoonlijke foto's van speciale gebeurtenissen of thema's uit iemands leven in het schilderij. Op speelse wijze geef ik er een extra personal touch aan, door middel van een 'hidden message' die van toepassing is op het onderwerp of de toekomstige eigenaar. Juist vanwege dit inleven in personen en hun thema, vind ik het heerlijk om in opdracht te werken. Uiteraard zijn eigen wensen op het gebied van formaat, kleuren en materialen mogelijk.

- Een liefhebber en eigenaar van harddravers liet zijn winnaar op doek vereeuwigen.
- Diana Ross, het idool van de jubilaris staat centraal op dit persoonlijk kunstwerkje.
- Voor haar 50e verjaardag kreeg een ballerina dit schilderij cadeau: zijzelf in een pas de deux.
- Deze trouwe en dierbare viervoeter was een verjaardagscadeau.

- A lover and owner of trotters had his winner on canvas immortalised.
- Diana Ross, the idol of the jubilee is central to this personal work of art.
- For her 50th birthday, a ballerina received this painting as a present: she herself in a pas de deux.
- This loyal and dear four-legged friend was a birthday present.

Personal paintings with a 'hidden message’

I like thick lines and solid surfaces and then look for the nuance somewhere. With the addition of materials and snippets, I process personal photos of special events or themes from someone's life in the painting. In a playful way I give it an extra personal touch, by means of a 'hidden message' that applies to the subject or the future owner. Precisely because of this empathy with people and their theme, I love to work on commission. Of course, your own wishes in terms of size, colours and materials are possible.

Ook zeer persoonlijk: een sterrenbeeld

De schilderijen uit de Sterrenbeelden-serie zijn ook voorzien van 'hidden messages'. Kleine persoonlijke verrassinkjes die van toepassing zijn op de ontvanger. De verschillende tekens van de dierenriem hebben hun betreffende element als basis. Zo zijn Stier, Maagd en Steenbok de aardetekens en vallen Ram, Leeuw en Boogschutter onder de vuurtekens. Tot de watertekens behoren Kreeft, Schorpioen en Vissen. Tweelingen, Weegschaal en Waterman zijn de luchttekens.

Also very personal: a constellation

The paintings from the Constellations series also have 'hidden messages'. Small personal surprises that apply to the recipient. The different signs of the zodiac have their respective element as a basis. For example, Taurus, Virgo and Capricorn are earth and Aries, Leo and Sagittarius are fire. Water signs include Cancer, Scorpio and Pisces. Gemini, Libra and Aquarius are air.